Intercisa
Lakásszövetkezet
Társasházkezelő Iroda - Dunaújváros

Kérdezz-felelek

2016-02-13 15:22:20 Tóth Márta kérdése
Tisztelt Lakásszövetkezet! A lakótömbben két lakásban nincs hiteles mellékvízmérő. A vízmű a bekötési vízmérő alapján számláz, és abból levonja a hiteles mellékvízmérők után kiszámlázott díjat. Mi alapján (szabályzat, közgyűlési határozat?) írhatja elő a lakásszövetkezet azt, hogy a tetemes mennyiségű különbözetet annak a két lakónak kell megfizetni, akik lakásában nincs hiteles mérő? Mindketten egyedül lakják a lakást. Több személy is egyedül lakik a lakásában, azok vízfogyasztása a megküldött számlák alapján átlag havi 3 köbméter. Volt olyan időszak, amikor a vízórával nem rendelkezőknek havi 41 köbméter volt az előírásuk lakásonként, mert annyi volt a fennmaradó vízfogyasztás. Kérdésem, hogy rájuk lehet-e terhelni a teljes mennyiséget? Válaszukat megköszönve Tisztelettel: Tóth Márta
2016-02-15 11:51:16 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Tóth Márta!

Nem ismerve az Önök lakásszövetkezetének a működését, belső szabályzatait, így tényszerű választ nem tudok adni.

Ami biztos: a bekötési mérőn mért fogyasztás és a mellékmérőkön mért összes fogyasztás között mindig van különbözet. A jogszabály szerint az elfogyasztott víz mennyiségének meghatározásánál a bekötési mérőn mért fogyasztást kell figyelembe venni, azt a fogyasztást kell megfizetni. Ha minden lakásban van hiteles mérés, akkor a különbözetet a háznak kell megfizetnie (általában a közös költségből).

Ha nem minden lakásban hitelesek a mérők, vagy nincs mérés, véleményem szerint valamilyen szabály alapján kell a fogyasztást megfizetni. Általában a lakásszövetkezetek, társasházak megpróbálják rábírni a lakókat a mérésre, de ha nem megy, akkor hoznak olyan szabályt, hogy az fizesse a különbözetet, ahol nem hitelesek a mérők. Ez "nevelési" célzatú döntés lehet. Ha közgyűlési döntés, vagy egyéb belső szabályzat rendelkezik arról, hogy a nem hiteles mérővel rendelkezőknek kell a különbözetet megfizetni, akkor a lakásszövetkezet megteheti, hogy előírja a különbözet megfizetését, ha nincs ilyen döntés, akkor nem.

Egyébként a személyes javaslatom az, hogy minden lakásban legyen megoldva a hiteles mérés a viták elkerülése végett.

2016-01-04 17:49:54 jfekete kérdése
Van-e valamilyen magasabb szintű rendelet v. törvény amely előírja a társasházi lépcsőházakban megtiltja a dohányzást?
2016-01-05 08:47:40 Sinkovics Béla válasza

 2004. évi CXV. törvény

a lakásszövetkezetekről

 

"14. §13 (1) A lakóépülethez tartozó, a lakásszövetkezet tulajdonában álló földrészlet és épületrészek használatára - a közgyűlés határozatának keretei között - a tagok mindegyike jogosult, e jogát azonban egyik tag sem gyakorolhatja a többiek jogának vagy jogos érdekeinek sérelmére.

(2) A lakásszövetkezet alapszabályában - vagy az alapszabály felhatalmazása esetén, az abban megállapított alapvető szabályok keretei között a lakásszövetkezet más belső szabályzatában - meg kell határozni a lakáson belüli építési-szerelési munka, és a zajjal járó más tevékenység végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló szabályait (a továbbiakban: házirend). Ezek a szabályok nem lehetnek ellentétesek az építésre, továbbá a zajszint határértékére a lakóépület tekintetében irányadó külön jogszabályok rendelkezéseivel.

(3) A lakásszövetkezet házirendje tartalmazza az épület közös használatra szolgáló területei és helyiségei használatára vonatkozó részletes szabályokat is.

(4) A házirend szabályait - a használat jogcímétől függetlenül - a lakás és a nem lakás céljára szolgáló helyiség mindenkori használója köteles betartani.

(5)14 A házirend - az összes lakásszövetkezeti tag szavazatának legalább négyötödös többségével megállapított - eltérő rendelkezése hiányában tilos dohányozni a lakásszövetkezeti lakóépület közös használatra szolgáló, zárt légterű épületrészeiben, területein, illetve helyiségeiben."

 

17. számú belső szabályzat
HÁZIREND

"7. §
1. A tűzvédelmi előírások betartása a lakásokban és az épületek összes helyiségében kötelező.
2. Tilos a menekülési útvonalak, a tűz és füstablakok leszűkítése, eltorlaszolása.
3. A közös használatú helyiségekben okozott tűz- és egyéb károkért a károkozó lakó teljes anyagi felelősséggel tartozik.
4. Tilos a közös használatú épületrészekben (folyosó, lépcsőház, pince, felvonó) dohányozni!"

2015-01-28 13:18:28 Szilvássyné Puskás Mária kérdése
T. Cím! Érdeklődnék, hogy ha el akarnám adni a lakásomat, akkor az energetikai tanúsítványt hol kérjem? Ugyanis valahol azt olvastam, hogy a társasházaknak egy közös ilyen bizonyítványuk van. Tényleg így van-e? Üdvözlettel: Szilvássyné Puskás Mária
2015-01-29 08:52:17 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Szilvássyné Puskás Mária!

 Az épület egészére készített energetikai tanúsítvány nem használható az egyes lakásokra. Ezért az eladásnál  a konkrét lakásra kell elkészíteni a tanúsítványt. A hirdetési újságokban lehet találni energetikust, de ha ingatlan közvetítőn keresztül adja el a lakását, ott is biztosan tudnak ebben segíteni.

2014-11-04 11:41:50 kérdező kérdése
Tisztelt Lakásszövetkezet! Kutyatartással kapcsolatban érdeklődnék, hogy ha a házirendben 2 kutya van feltüntetve, és az Önkormányzati rendelet nem szabályozza az ebek létszámát, abban az esetben kihez forduljak, ha tudomásom van arról, hogy egy lakásban 6-8 kutya van? Válaszukat köszönöm!
2014-11-07 10:10:55 Magyar György válasza
Tisztelt Lakó! A helyi önkormányzati rendelet szerint a többszintes lakóépületek lakásaiban lakásonként egy eb, illetve kettő macska tartható, valamint azok szaporulatai kettő hónapos korig. Amennyiben Önöket zavarja, hogy több kutya van egy lakásban akkor a helyi önkormányzathoz kell fordulni.
2014-10-27 15:34:44 Bütösné Rási Magdolna kérdése
Tisztelt Lakásszövetkezet! Megoldási javaslatot várok, pince ügyben. 8.éve lakok a Táncsics M. u 8/a 10/3-ban, ennyi idő alatt nem oldódott meg, hogy pincéhez jussak részben vagy egészben. A pince nagy része ki van adva bérbe, a maradék pincéken kéne osztozni az itt lakóknak. (Tudomásom szerint olyannak is van akinek nagyon sok a hátraléka, és persze olyan is van aki kettő pincét birtokol!) Sok helyen ki sincs írva, hogy melyik pince kihez tartozik, hogy társuljak be valakihez? Kopogtassam végig mindegyik lakást? Akivel beszéltem eddig már osztozott mással, vagy azt mondta neki sincs pincéje. Nagy szükségem lenne rá, mert családosok vagyunk két gyermeknél bizony van mit tárolni. Sajnos a közös képviselőt megkeresve sem született megoldás, neki biztosan van pincéje! Várom válaszukat ilyen esetben mi a teendő. Köszönöm.
2014-10-31 11:49:48 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Lakótársunk!

 A lakásszövetkezet vezetése és a lakásszövetkezeti iroda sem oszt fel pincéket, ez a lakóközösség önrendelkezéséhez tartozik. Abban azonban tudunk segíteni, hogy kimutassuk, mekkora terület jár egy-egy lakáshoz. Azt pedig, hogy a nagyobb pincehelyiségekben hol van megfelelő hely úgy lehet megtudni, ha az ajtókra kiírják, hogy melyik helyiségben melyik lakás tulajdonosa tartja a dolgait. A pincefelosztáshoz a küldött segítségét kell kérni, hívjon össze részközgyűlést és ezen kell dönteni arról, hogy melyik helyiségben ki tárolhatja a bútorait. Az, hogy valaki hátralékos még nem jelenti azt, hogy nem kaphat pincét.

2014-01-18 00:12:33 Durucz Mónika kérdése
Tisztelet Lakásszövetkezet!! Kérdésem annyi lenne,hogy mennyi pótdíjazást szavaztathat meg a közgyűlésen a közös képviselő,mi szerintem nincs egy forint meg takarításunk sem és ami még tavaly előtt volt 6 millió eltűnt,de ez nem elég még közüzemű tartozásaink is vannak állítólag. Azt tudom,hogy egy évben egyszer kérheti,de az összeget nem tudom,hogy mennyi lehet vagy minek a hány százaléka. Előre is köszönöm válaszukat!!! Tisztelettel:Durucz Mónika
2014-01-23 10:28:32 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Durucz Mónika!

Kérdéséből számomra az derül ki, hogy nem az Intercisa Lakásszövetkezet  egyik épületéről van szó, mert a lakásszövetkezetnél nem "tűnik el" 6 millió forint, és a közüzemi számlák is rendesen vannak fizetve. Ha azt tapasztalják, hogy a társasházuk gazdálkodásával baj van, a közös képviselőt el kell számoltatni, ez elsősorban a számvizsgáló bizottság feladata, de a közgyűlés is megteheti. Valószínűleg a közös költség nem megfelelően van megállapítva, a bevételek nem fedezik a kiadásokat. "Pótdíjat" nem, de közös költség emelést, vagy ha annyira nagy a baj, egyszeri befizetést terjeszthet elő a közös képviselő, amit a közgyűlésnek kell elfogadni. Hogy ez mekkora mértékű legyen, a kiadások és az esetleges kintlévőségek (lakói hátralék) határozza meg.

Amennyiben további kérdése lenne, az elnok@intercisa.hu címen keressen meg.

2013-11-27 19:50:34 Hanák Ferenc kérdése
Tisztelt Lakásszövetkezet! A Dunanett Kft. 2013. 06. 05-i közleményében megjelentek alapján 2013. 07. 01-től érvényesíti a hulladékgazdálkodási szolgáltatások számláinál a 10 %-os árcsökkentést. Érdeklődöm, hogy a lakásszövetkezet küldöttgyűlése fog-e dönteni a közösköltségek ez okból történő csökkentése ügyében, tekintettel, hogy az árcsökkentés 5 hónapja érvénybe lépett. Tisztelettel és köszönettel : Hanák Ferenc
2013-11-28 08:27:51 Czellerné Szloboda Aranka válasza
Tisztelt Hanák Ferenc! A Dunanett Kft. valóban érvényesíti a szemétszállítási számláknál a rezsi díj csökkentést a többi érintett szolgáltatóval (EON, DVCSH) együtt. A lépcsőháznál ennyivel kevesebb lesz a tételeknél a kiadás és nő a lépcsőház pénzeszköze. A jövő évi közös költség tervezésénél figyelembe vesszük a szolgáltatók érvényes árait, így elképzelhető, hogy csökkenni fogy a közös költség üzemeltetési része. De az is lehetséges, hogy emelkedni fog, ha a többi díjtételnél áremelés lesz. Az alkalmazott díjváltozási indexeket közzé tesszük a honlapunkon (www.intercisa.hu) és a küldötteinken keresztül a lakókat is tájékoztatni fogjuk. A díjváltozás jövő év április 1-től fog életbe lépni, a márciusi küldöttgyűlésünk fog dönteni az új közös költségről.
2013-11-15 13:50:15 Kiss Zsuzsanna kérdése
Tisztelt lakásszövetkezet. Kérdésem azzal kapcsolatos, hogy kihez fordulhatok panaszommal kapcsolatban? Tavaly is volt problémám az egyik lakóval ugyanezzel, ugyanebben az időszakban. Napok óta folyamatos kalapálás hallatszik egész nap. A lakásfelújítást kizártuk, mivel ez egy teljesen monoton zaj. Ami, vagy egész délután , vagy egész nap tart!!! Mivel nem tudtuk hogy mi lehet ez, megkérdeztük a kedves lakót, vajon mit csinál. Közölte, hogy Diót törnek. Azt is megkérdeztem, hogy pontosan mennyit. Erre azt mondták ,hogy két zsákkal van még!! Na már most véleményem szerint, ha valaki megpucol egy panelben egy-két kiló diót, az elmegy. De több hétig minden nap ezt nem lehet csinálni. Bármelyik ismerősömet megkérdeztem, mindenki felháborodva fogadta a tényeket, és azt mondták, hogy ezt ők meg sem mernék próbálni, alapvető intelligencia kérdése. Ha ekkora mennyiségről van szó ott kellene tisztítani ahonnan hozták. Vagy bár hol, de nem a fejünk felett. Segítő válaszukban bízva, üdvözlettel: Kiss Zsuzsanna.
2013-11-19 12:09:57 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Kiss Zsuzsanna!

A lakásszövetkezet minden lépcsőházába kifüggesztésre került a Házirend, ami minden lakóra kötelezettségeket ró. Az egyik ilyen kötelezettség az, hogy a lakók nyugalmát zavaró tevékenységet kérésre meg kell szüntetni. Amennyiben ez nem történik meg, az Önkormányzat szabálysértési irodájához lehet fordulni.

2013-11-12 15:44:25 Berkó István kérdése
Szabadság utcában van földszinti lakásunk érdeklődni szeretnék,hogy tudnák elérni valamilyen fűtés kompenzációt,ha többi lépcsőházban lakó ezt nem támogatja ,hiszen anyagilag sokkan jobban járnak. Hiszen részben én fűtöm a lépcsőházat és a felettünk levő két kisebb lakást is. Nagy örömmel halgattuk milyen sok pénzt kapnak vissza a fűtéselszámolásnál mi meg 34000 ft-ot ráfizetünk.várom válaszát : Berkó István
2013-11-13 08:19:31 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Berkó István!

A fűtési hő elszámolását a 104/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet /a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról/ szabályozza. A teljes rendeletet itt most nem ismertetném, azonban egyik fontos paragrafusát idézem:

"17/B. § (1) A felhasználási helyen az egyes épületrészekre vonatkozó, fűtési célra felhasznált hőmennyiség és díjának megosztására szolgáló díjmegosztási arányok (a továbbiakban: a fűtési díjmegosztási arányok) meghatározása a felhasználási hely tulajdonosi közösségének - társasház esetében a szervezeti-működési szabályzat, lakásszövetkezetnél az alapszabály rendelkezéseivel összhangban meghozott - döntése alapján a következő módokon történhet:
a) az épületrészek fűtött légtérfogata alapján, vagy
b) fűtési költségmegosztók alkalmazásával, a 17/E. vagy 17/F. §-ban foglaltak szerint.
(2) A fűtési díjmegosztási arányokat a tulajdonosi közösség egy elszámolási időszakra állapítja meg úgy, hogy a fűtési díjmegosztási arányok összege 100%. A fűtési díjmegosztási arányok egy elszámolási időszakon belül nem változtathatók."

A lakásszövetkezet alapszabálya szerint a helyi ügyekben - a fűtési költségelosztás is ilyen - a részközgyűlés dönt. Mivel az Önök épületében két lépcsőház tartozik egy fűtési hőmennyiség-mérőhöz, így a két lépcsőház lakóközösségének a többségi határozata szükséges a döntés meghozatalához.

Amennyiben részletesebb választ szeretne, kérem keressen fel a lakásszövetkezet irodájában.

Tisztelettel: Sinkovics Béla elnök

2013-09-29 08:28:12 Varga Bernadett kérdése
Tisztelt Lakásszövetkezet! Varga Bernadett vagyok a Táncsics Mihály u. 6/A 8/1 szám alatti lakás tulajdonosa. Most tervezem a konyhám felújítását. A gáz fogyasztás általány keretében 3 havonta kerül megfizetésre. Az általány alapja, hogy 3 gázégős és gázsütős tűzhelyet használok. A tűzhely cseréjét is tervezem. Így a kérdésem az, ha felül gáz égős, alul elektromos sütős tűzhelyet választok, és ha alul-felül elektromos tűzhelyet választok hogyan fog változni az általam fizetendő általánydíj. Kérdésem továbbá az is, hogy hol és milyen bejelentési kötelezettségem van? Előre is köszönöm a válaszukat! Üdvözlettel, Varga Bernadett
2013-09-30 08:26:21 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Varga Bernadett!

Amennyiben tűzhelyet óhajt cserélni, előtte keresse fel az E-ON ügyfélszolgálatát a Vasmű úton és érdeklődjön a lehetőségekről. Hogy a tűzhelycsere után mennyi lesz a gázátalány, azt is ott tudják megmondani. Ha teljesen elektromos tűzhelyet szeretne, azt is be kell jelentenie, mert akkor a gázt hatóságilag kell kizáratni és a tűzhely biztonságos üzemeltetéséhez elektromos teljesítményt kell bővíttetnie.