Intercisa
Lakásszövetkezet
Társasházkezelő Iroda - Dunaújváros

Kérdezz-felelek

2013-06-25 08:40:00 kardos ferencné kérdése
Érdeklődni szeretnék, hogy szeretnék klímát szeretetni és a házunk szigetelt lehetséges-e? Előre is köszönöm: kardos ferencné
2013-06-28 07:57:32 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Kardos Ferencné!

A klímaszerelés minden olyan házban lehetséges, ahol ehhez a lakóközösség többsége hozzájárult és a lakásszövetkezet által szabott feltételeknek megfelel a szerelés. Kérem, a részletek miatt keresse meg Kovács Gábor kollégámat a lakásszövetkezeti irodában ügyfélfogadási időben.

2013-06-24 07:25:30 Szántó Zoltán kérdése
Tisztelt Lakásszövetkezet! Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy a rezsicsökkentő intézkedések eredménye /áram, szemétszállítás, víz/ mikortól, és milyen módon fog megjelenni a közösköltségekben? Ezt Önök automatikusan végrehajtják, mint törvényi előírás, lásd szolgáltatók, vagy erre is közgyülési határozat kell? Köszönettel: SzZ
2013-06-25 08:16:53 Czellerné Szloboda Aranka válasza

Tisztelt Szántó Zoltán!

Válaszul a rezsicsökkentő intézkedések eredményének a közös költségben megjelenő hatásáról szóló érdeklődésére közöljük, az április 1-től érvényes díjainkban az áram- és a szemétszállítás esetében a szolgáltatók árait vettük figyelembe. Az áramdíj csökkent 10 %-kal - ez érvényesült is az az április 1-től fizetendő díjakban -, de a szemétszállításnál jelenleg még díjcsökkentés az 1 évvel ezelőtti árakhoz képest nem volt. Vízdíj különbözetet a lakásszövetkezet nem fizet, így a közös költségben sem szerepel. Ha a szolgáltatók díjai jelentősen csökkenek, akkor a lakásszövetkezetünknél a küldöttgyűlésnek kell döntenie a csökkentésről. A határozatról minden tulajdonos értesítést kap.

2013-06-23 17:46:37 Kissné Kocsis Julianna kérdése
Tisztelt Uram! Nagyon szépen köszönöm, gyors válaszát, és kérdésemet pontosítva bízom abban, hogy ismételten megtisztel ezzel. Kiegészítésem a kovetkező: Lakóházunk közös költsége a következő "bontásban jelenik meg az év végén hozzánk postaládába eljuttatott beszámolóban: 1. Üzemeltetési költség( lakóház villanyszámla, kéményseprő) 2. felújítási alap 3. szövetkezeti általános költségek: anyagköltség(közözemi díj, tisztitószer...) génybevett szolgáltatás(oktatás, posta, telefon nyomtat. jogtanácsos) egyéb szolgáltatás(bankköltség) Bérköltségek( tiszteletdíjak, bérköltsé....) Bérjárulékok (nyugdíjbizt.és egészségbizt.jár., Eho) Egyéb ráfordítás( adók) Az 1 és 2. pont fizetésével teljes egészében egyetértek, de mint kilépett nem tag tulajdonos vitatom a 3. pontban leírt költségek rám hárítását! Ezzel nem értek egyet. Miért kell nekem fizetnem ezt a költséget? Köszönöm, ha ismételten segítségemre van a gyors válaszával!
2013-06-28 08:00:58 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Kissné Kocsis Julianna!

Mint ahogy az előző kérdésére adott válaszomban már leírtam, úgy vélem, hogy Önök nem váltak ki a lakásszövetkezetből, csupán a tagsági viszonyukat szüntették meg. Ebből kifolyólag minden költséget továbbra is fizetni kell, az általános költséget is. Hangsúlyozom, hogy ez a saját véleményem, ami nem jogi állásfoglalás, mivel a kérdésben nem konzultáltam jogásszal. Úgy gondolom, hogy a Lakásszövetkezetekről szóló törvényben leírtak alapján történő kiválással, társasházzá alakulással rendezhető a probléma.

2013-06-14 16:37:51 kissné kocsis julianna kérdése
Talán furcsának tartják éppen egy lakásszövetkezet fórumához fordulok ezzel a kérdéssel,de nagyon fontos lenne, és ha valaki válaszolna az oly sok helyre feltett kérdésemre nagyon megköszönném! Segítséget szeretnék kérni, ami nagyon sürgős lenne! 2011 márciusában kiléptünk a lakószövetkezetből, mert nem voltunk megelégedve a munkájukkal( tatarozáskor mi szereztük a kivitelezőt, anyagot vásároltunk, szaladgáltunk. Ha hiba van, mi keressük a mestert, aztán visszük a számlát hogy utólag fizessenek)Kérésünknek megfelelően töröltek is bennünket a szövetkezeti lakók névsorából. Amikor ezt kértük jeleztük, természetesen a ház felújításának költségeit továbbra is befizetjük az alapba, de bármely más költséget (8 lakás van a házban) számla ellenében a lakásunkra eső részt kifizetjük. Soha egyetlen fillérrel nem tartoztunk, mivel idős emberek laknak itt, szinte mindent mi intéztünk, volt hogy 150000.- Ft-ét vettünk előre anyagot a tetőjavításhoz. Kérdésem a következő: miért kell nekem fizetnem a lakószövetkezetnek havonta 2000.-Ft-ot irodafenntartásra, az iroda takarítására,az iroda villanyszámlájára a lakószövetkezetben dolgozó emberek bérére, ha nem vagyok a szövetkezet tagja. Kérdeztük a jogi képviselőjüket, válasz helyett egyszer jött egy fizetési felszólítás, újra kérdeztünk, azt mondták majd válaszolnak ha ráérnek. Azóta eltelt idő, csend és most kaptunk jegyzői fizetési felszólítást. Nem értem, ha van egy horgászbotom, akkor fizetnem kell a horgászegyesületnek ha nem veszem igénybe a szolgáltatását? Én kiléptem, elfogadták, miért kell nekem Őket és az irodájukat eltartanom? Most ott tartunk, hogy julius 02.-án lesz a tárgyalásunk, mert nem fogadtuk el a jegyzői felszólítást, mivel úgy érezzük igazunk van! Szeretnénk tudni, valóban nekünk van igazunk, van mit keresnünk, vagy ezt most elbuktuk? Köszönöm szíves segítő válaszát!
2013-06-17 09:02:24 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Kissné Kocsis Julianna

Kiválás a lakásszövetkezetből

50. § (1) A lakásszövetkezetből a műszakilag elkülönült, egy vagy több lakóépületben lévő lakások lakásszövetkezeti tag és nem tag tulajdonosai - amennyiben fenntartási (üzemeltetési, karbantartási, felújítási) költségtartozásuk, továbbá a lakásszövetkezet által a kiválni szándékozó önálló egység javára felvett hiteltartozásuk a lakásszövetkezettel szemben nem áll fenn - együttesen válhatnak ki.

(2) A kiválást a kiválni szándékozó önálló egység tagjainak és nem tag tulajdonosainak összessége legalább kétharmados szótöbbséggel határozhatja el. Az e célból tartott részközgyűlésre a lakásszövetkezet alapszabályának a közgyűlésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni; a részközgyűlés akkor is megtartható, ha az alapszabály ilyet nem rendszeresített.

(3) A kiváláshoz nincs szükség a lakásszövetkezet közgyűlésének hozzájárulására, azonban a kiválás szándékát tartalmazó nyilatkozatot - a részközgyűlés határozatának, jegyzőkönyvének, jelenléti ívének és a meghatalmazásoknak másolatban történő megküldésével - az igazgatóság részére, írásban be kell jelenteni. Az írásbeli bejelentést és nyilatkozatot legkésőbb a kiválást megelőző 90. napig kell az igazgatósághoz megküldeni.

(4) A lakásszövetkezetből minden negyedév záró napján lehet kiválni. A kiválással kapcsolatos összes költséget a kiválni szándékozó egység tag és nem tag tulajdonosai viselik.

(5) A kiválással kapcsolatos vagyonmegosztásról a lakásszövetkezet közgyűlése dönt.

(6) A kiválásra egyebekben a szétválás szabályait kell megfelelően alkalmazni.

51. § (1) Ha a kiválásra önálló új lakásszövetkezet alapítása céljából kerül sor, a kiválás feltétele, hogy a kiválni szándékozó önálló egység tag és nem tag tulajdonosainak összessége legalább kétharmados szótöbbséggel elfogadja a megalakuló lakásszövetkezet alapszabályának tervezetét és benyújtsák a szükséges hatósági engedély iránti kérelmet. Az önálló új lakásszövetkezet alapítására e törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a lakásszövetkezet a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

(2) Önálló új lakásszövetkezet alapítása céljából történő kiválás esetén az 50. § (3) bekezdés szerinti írásbeli bejelentésre csak az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését követően és olyan nyilatkozat megtételével egyidejűleg kerülhet sor, hogy a kiválásra a lakásszövetkezet cégnyilvántartásba bejegyzésétől függően kerül sor.

(3) Ha a kiválásra társasháztulajdon alapítása céljából kerül sor, a kiválás feltétele, hogy a kiválni szándékozó önálló egység tag és nem tag tulajdonosai egyhangúlag elfogadják az alapító okirat tervezetét és benyújtsák a szükséges hatósági engedély iránti kérelmet.

(4) A kiválási szándék írásbeli bejelentése és az 50. § (5) bekezdésében említett vagyonmegosztás után a létrehozandó társasház leendő tulajdonostársai az alapító okirat tervezetét véglegesítik. A kiválás a társasháztulajdon bejegyzésének időpontjától hatályos.

(5) A létrehozandó társasház alapítására, szervezetére és működésére a társasházakról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) Az 50. § (3) bekezdés szerinti írásbeli bejelentésre csak a (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését követően és olyan nyilatkozat megtételével egyidejűleg kerülhet sor, hogy a kiválásra a társasháztulajdon ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésétől függően kerül sor.

(7) Az 50. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a kiválni szándékozó önálló egység tag és a nem tag tulajdonosai a kiválással egyidejűleg nem kívánnak társasháztulajdont alapítani. Ebben az esetben az 50. § (5) bekezdésében említett vagyonmegosztás után létrejött közös tulajdon társasháztulajdonná való átalakítását - a társasházakról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően - bármelyik tulajdonostárs kérelmére a bíróság is elrendelheti.

 

A fenti idézetet a hatályos lakásszövetkezeti törvényből másoltam ki, ez a két paragrafus foglalkozik a lakásszövetkezetből való kilépés szabályaival. Az Ön leveléből azonban számomra az derül ki, hogy Önök (az épület) nem léptek ki a szövetkezetből (nem alapítottak új lakásszövetkezetet, vagy társasházat), csak a tagsági viszonyukat szüntették meg, amire az alábbi rész vonatkozik:

 

37. § (1) A tagsági viszony megszűnik, ha:

a) a tag meghal, vagy a nem természetes személy tag jogutód nélkül megszűnik;

b) a tag a lakásszövetkezetből kilép;

c) a tagnak a lakásra vagy más helyiségre vonatkozó tulajdonjoga vagy állandó, illetőleg időleges használati joga megszűnik;

d) a tagot kizárják;

e) a lakásszövetkezet jogutód nélkül megszűnik.

(2) A kilépés szándékát az igazgatóságnak írásban be kell jelenteni. Az alapszabályban kell meghatározni, hogy a kilépésre vonatkozó bejelentés és a tagsági viszony megszűnése között milyen időtartamnak kell eltelnie. A tagsági viszony ezen időtartam elteltével szűnik meg.

 

Ebben az esetben véleményem szerint továbbra is fizetni kell a lakásszövetkezeti iroda fenntartásához szükséges költségeket, mert a törvény szerint:

 

A nem tag tulajdonos jogai és kötelezettségei

44. § (1) A nem tag tulajdonost megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tag tulajdonost - a lakásszövetkezet által a tagnak nyújtott szolgáltatások, a lakásszövetkezet vállalkozási bevételei, illetőleg az ezekkel kapcsolatos költségek kivételével - megilletik, illetőleg terhelik.

 

Azt javaslom, hogy ha ki akarnak válni a szövetkezetből, a törvényi előírásokat mindenképen tartsák be, hogy a későbbiekben ez ne akadályozza a kiválási szándékot. Érdemes egy társasházakra specializálódott jogász véleményét is kikérni.

2013-05-01 10:50:23 Horog Zoltán kérdése
Tisztelt lakásszövetkezet.Érdeklődnék, hogy a klíma kondenzvíz kivezethető-e az erkélyen? Az erkély parkra néző és a víz egy bokros részre csöpögne.A közelben nincs járda és a legközelebbi csatorna is 20 méterre van ahova folyhatna.Válaszát előre is köszönöm.
2013-05-02 13:42:36 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Horog Zoltán!

Kérdéséből sajnos nem derül az ki, hogy hol lakik, ezért csak általánosságban tudok válaszolni. Az Intercisa Lakásszövetkezet területén a klíma felszereléséhez a lakóközösség és az igazgatóság hozzájárulása szükséges. A felszereléshez csak akkor járulunk hozzá, hogyha a kondenzvizet visszavezetik az erkélyre – ha ez nem lehetséges, akkor a lakásba – és azt erre alkalmas edénybe felfogják. Nem megengedhető, hogy a kondenzvíz a homlokzaton folyjék végig, vagy szeles időszakban más lakások ablakaira, esetleg a lakásokba kerüljön. A hőszigetelt homlokzatra való helyezésnél a megfelelő tömítésre kell odafigyelni. Amennyiben az Ön lakása földszinten van, a kondezvíz levezethető a járdáig, az senkit nem zavarhat.

2013-02-12 12:54:26 Kissné kérdése
Tisztelt Intercisa! Érdeklődni szeretnék, hogy hol lehet felelőtlen kutyatartó ellen panaszt tenni? Olyan ellen, aki házirenddel és önkormányzati rendelettel mit sem törődve póráz és szájkosár nélkül sétáltatja a kutyáját, míg az a lépcsőház előtt ugatva szalad a kisgyerekem felé, s persze én vagyok a rossz meg a hülye, mert ezt megint szóvá teszem. Szerencsére, még nem harapott meg minket, de azt én nem szeretném megvárni. Köszönöm.
2013-02-14 15:33:20 Jelinek Roland válasza

Tisztelt Kissné!

A Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2012.(VI.8.)1 önkormányzati rendelete az állattartásról kimondja pontosan az ebtartásra vonatkozó szabályokat. Az Intercisa Lakásszövetkezet nem végrehajtó szerv ezért panasszal az Önkormányzat Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályához szabálysértési feljelentéssel kell fordulni.

Köszönjük hogy érdeklődésével honlapunkat tisztelte meg

Tisztelettel: Jelinek Roland műszaki vezető

2012-11-01 21:18:21 Attila kérdése
Tisztelt cím! Az lenne a kérdésem, hogy az épületekre érvényben lévő házirend hol érhető el a lépcsőházon kívül, esetleg elektronikus formában???!!! Várom mielőbbi válaszukat!!! Előre is köszönöm.
2012-11-05 08:10:57 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Attila!

A lakásszövetkezet jelenleg hatályos házirendje a www.intercisa.hu oldalon a Szövetkezetről - Szabályzatok - Házirend alatt található. Rövidesen elkészül nyomtatott formában is a Tűzvédelmi Szabályzattal együtt, amit minden tag megkap a küldöttjén keresztül.

Tisztelettel: Sinkovics Béla

2012-09-03 07:00:05 Mráz Balázs kérdése
Tisztelt Cím! Érdeklődnék, hogy a közös költséget tárgyhóra, vagy előre fizetjük? Pl. ha augusztus elején fizetek, akkor az az augusztusi, vagy még a júliusi közös költség? Illetve csekkes fizetés esetén hányadikáig kell befizetni? Várom megtisztelő válaszukat! Köszönettel: M-K Mónika
2012-09-10 08:10:21 Czellerné Szloboda Aranka válasza

Tisztelt M-K Mónika!

A közös költséget mindig a tárgyhónapra fizetik a tulajdonosok. Fizetési határidő a tárgyhónap utolsó napja, ami azt jelenti, hogy az utolsó munkanapon a közös költségnek meg kell érkeznie a lakásszövetkezet bankszámlájára. Csekkes befizetés esetén legkésőbb a tárgyhónap utolsó munkanapját megelőző 3. munkanapon kell befizetni a díjat, mert a pénzforgalmi átfutási idő 3 munkanap jelenleg. Pénztári és kártyás fizetésnél az összeg jóváírása a befizetéssel egyidejűleg történik.

Üdvözlettel: Czellerné Szloboda Aranka                                                                                         gazdasági vezető

2012-04-19 15:36:32 Tóth Kinga kérdése
Tisztelt Hölgyem/Uram! Olyan kérdésem lenne, hogy van pince helyiségünk, viszont nem tudjuk, hogy melyik. Ez azért lenne fontos, mert eladjuk a lakást és az új vevő igénybe szeretné venni. A másik kérdésem az lenne, hogy melyik lakásokkal vagyunk egy pincébe? A lakcímem: Dunaújváros, Szabadság út 19. 3/3.
2012-04-20 08:25:55 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Tóth Kinga!

Az olyan típusú épületekben, mint az Önöké is, nagyobb alapterületű pincerekeszeket alakítottak ki az építés alkalmával, amelyeket akár három-négy, vagy még több lakó is használhat közösen. Az épület átadásakor valamilyen logika szerint kiosztásra kerültek a helyek, de sajnos a lakásszövetkezetnek jelenleg semmilyen kimutatása nincs arról, hogy melyik pincét mely lakók használhatják.

Véleményem szerint kérje a küldött és a lépcsőházban régebb óta lakók segítségét abban, hogy melyik az Önök által használható pincerész. Ha nem sikerülne a kérdést rendezni, a lakásszövetkezet készíthet felosztási tervet, amit részközgyűlés keretében lehet megvitatni, elfogadni. Addig is azt javaslom, hogy a pinceajtókra vezessék fel, hogy melyik lakásból használják a helyiséget.

Tisztelettel: Sinkovics Béla

2012-04-18 14:14:46 Batári Gergő kérdése
Tisztelt Hölgyem/Uram Azzal a kéréssel fordulok önökhöz, hogy szakdolgozatomhoz az önök lapjából vettem cikkeket és az írok nevére lenne szükségem a irodalomjegyzékhez. Az alábbi cikkekről lenne szó: 15 évfolyam 5. szám 2007 november 7. oldal Társasházak lakásszövetkezetünkbe történő belépési lehetősége. TéLá a szerző 12 évfolyam 2. szám 2004 május 3. oldal Lakásszövetkezeti törvény változásai. dozsó a szerző Köszönettel: Batári Gergő
2012-04-19 08:43:54 Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Batári Gergő!

A 15. évfolyam 5. számában megjelent cikket Tóth László, a lakásszövetkezet akkori elnöke jegyezte. A 12. évfolyam 2. számában megjelet cikk írója pedig Dr. Orbán Zsolt, a lakásszövetkezet akkori jogásza volt.

Örülünk, ha ezekkel a cikkekkel hozzájárulhattunk a szakdolgozata elkészítéséhez. Kérem, továbbra is olvassa a Lakásunk című újságot.

Üdvözlettel: Sinkovics Béla elnök